Spellista format generator
Denna generator skapar spellistor format för mediaspelare , Real Player, Winamp.
Du kan också använda våra färdiga stream länkar för detta behöver du bara sin ström URL
namn:

Ström adress: i

Standard: default.m3u
#EXTM3U
#EXTINF:1,MusicGoal Radio
http://www.musicgoal.com:8000/stream
Winamp: winamp.pls
[playlist]
File1=http://www.musicgoal.com:8000/stream
Title1=MusicGoal Radio
Length1=-1
NumberOfEntries=1
Version=2
RealPlayer: realplayer.ram
http://www.musicgoal.com:8000/stream
Windows Media Player: windows-media-player.asx
<asx version="3.0">
<title>se.musicgoal.com</title>
<param name="Name" value="se.musicgoal.com" />
<param name="AllowShuffle" value="no" />
<author="MusicGoal Playlist Generator 2.0 - https://se.musicgoal.com/tools/playlist-generator/" />
<entry>
<title>MusicGoal Radio</title>
<a href="http://www.musicgoal.com:8000/stream" />
</entry>
</asx>
Quicktime: quicktime.qtl
<?xml version="1.0"?><?quicktime type="application/x-quicktime-media-link"?>
<embed moviename="MusicGoal Radio" src="icy://www.musicgoal.com:8000/stream" autoplay="true" />
Web Player: windows-media-player-plugin.wpl
<?wpl version="1.0"?>
<smil>
<head>
<title>se.musicgoal.com</title>
<meta name="Generator" content="MusicGoal Playlist Generator 2.0 - https://se.musicgoal.com/tools/playlist-generator/"/>
<meta name="AverageRating" content="0"/>
<meta name="ItemCount" content="1" />
<meta name="ContentPartnerListID" />
<meta name="ContentPartnerNameType" />
<meta name="ContentPartnerName" />
<meta name="Subtitle" />
</head>
<body>
<seq>
<media src="http://www.musicgoal.com:8000/stream" />
</seq>
</body></smil>
Dela med sig
© MusicGoal 2006 - | Avtryck | Integritetspolicy